2022, Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, № 2 (43)

№ 2 (43) (2022) : Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
https://revista.amtap.md/category/magazine/

Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică (Дослідження мистецтва та культури: історія, теорія, практика) – науковий журнал відкритого доступу, засновник якого – Академія музики, театру та образотворчого мистецтва (Кишинів, Республіка Молдова), видається двічі на рік від 2015 р. До 2013 р. мав назву “Anuar științific: Muzică, Teatru, Arte Plastice”. Журнал має друковану та онлайн-версії. Включений до міжнародних баз даних (DOAJ, CEEOL, Index Copernicus, CiteFactor) та національної – National Bibliometric Instrument. Мова публікацій – румунська, англійська, німецька.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.