2023, Music & Minorities, Vol. 2

Vol. 2 (2023) : Music & Minorities
https://doi.org/10.52413/mm.2023

Music & Minorities (M&M) (Музика та меншини)  — новий англомовний науковий журнал, з «діамантовим» (=платиновим) відкритим доступом, який видається лише онлайн з грудня 2021 р., редагується Центром досліджень музики та меншин (MMRC) при Університеті музики та виконавських мистецтв Відня (Австрія) та готується видавництвом mdwPress.

Теми статей журналу можуть стосуватися всіх аспектів музики, звуку або танцю в контексті меншин. Термін «меншина» трактується як спільнота, група та/або особа, яким загрожує дискримінація за ознаками етнічного походження, раси, релігії, мови, статі, сексуальної орієнтації, інвалідності, політичних поглядів, переміщення тощо. M&M вітає публікації з етномузикології/етнохореології та інших музикознавчих чи етнографічних, історіографічних дисциплін, а також гуманітарних і соціальних наук загалом. M&M заохочує авторів, для яких англійська мова не є рідною. Журнал пропонує підтримку таким авторам, редагуючи англійською мовою рукописи, які пройшли рецензування та процес затвердження, абсолютно безкоштовно. Планується подання заявки на включення до  Scopus та Web of Science як тільки вийде необхідна кількість номерів.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.