2023, Українські культурологічні студії, Том 2, № 13

Том 2, № 13 (2023) : Українські культурологічні студії
https://ucs.knu.ua/issue/view/237

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2023.2(13)

Зміст

АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА

Ідеї гумбольдтівської моделі та місія університету в сучасному світі / Йорг Баберовські, Олена Павлова

Ціннісні виміри культури якості вищої освіти  / Ірина Маслікова

Етична інфраструктура культурного простору Київського національного університету імені Тараса Шевченка: виклики запровадження і функціонування / Марія Рогожа

Університет як платформа для дискусій на тему етичного аспекту творчості науковців / Маргарита Коробко

Студентські ініціативи як компонент університетської культури / Анастасія Тормахова

РЕЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ В УКРАЇНІ

Поетика невимовного і «фільмічне» в роботах Ролана Барта / Альміра Усманова

Міфологіка в некласичних гуманітарних рефлексіях над міфом: методологічний аспект / Данило Олексін

Приватна бібліотека Лукіно Вісконті як шлях до розуміння творчої біографії митця / Oleksandr Ostrovskyi

МОРАЛЬНІСНА КУЛЬТУРА

Онтологічні підгрунтя моральної культури. Частина 1. / Андрій Морозов, Владислав Шаповалов

Жорстокість у мистецтві  як соціальний протест / Наталія Бородіна

Авторська пісня періоду Революції гідності та війни на Сході України / Юлія Сліпченко

ЕСЕ. ІНТЕРВ’Ю. РЕЦЕНЗІЇ.

Цифровий образ в ієрархії культурних практик: діалог про український медіашафт в умовах війни. інтерв’ю з Русланом Бортніком / Олена Павлова

Форми культурної діяльності у час значних суспільних викликів: до підсумків проведення ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції в Рівненському державному гуманітарному університеті / Сергій Виткалов

Огляд 55-го Щорічного з’їзду Асоціації славістичних, східноєвропейських та євразійських студій (американська рада наукових товариств) / Марія Рогожа


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.