2023, Ethnomusicology Forum, volume 32, issue 1

Volume 32, issue 1 (2023) : Ethnomusicology Forum
https://www.tandfonline.com/toc/remf20/32/1?nav=tocList
Випуск містить 3 статті відкритого доступу.

Ethnomusicology Forum – науковий журнал, який видає The British Forum for Ethnomusicology спільно з видавництвом Taylor & Francis. Головна мета – просування вивчення, виконання, документування, збереження та поширення будь-якої музики. До 2004 р. мав назву British Journal of Ethnomusicology. Періодичність – 3 випуски на рік: один зосереджується на певній темі та готується запрошеним редактором; інші – публікують статті з інших тем. Індексується, зокрема, Scopus та Web of Science. Автори можуть опублікувати статтю використовуючи «золотий шлях» відкритого доступу. Всі статті відкритого доступу – https://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=remf20


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.