2023, Musicologist, Volume 7, Issue 1

Volume 7, Issue 1 (2023) : Musicologist
https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/78460

Musicologist — це міжнародний рецензований журнал, який публікує оригінальні наукові статті в галузі історичного музикознавства, теорії музики та етномузикології, а також мультидисциплінарні дослідження, пов’язані з музикознавством. Видається онлайн із вільним доступом два рази на рік: в червні та грудні. Журнал прагне зробити значний внесок у музикознавчий дискурс у всьому світі, представляючи оригінальні наукові дослідження високого рівня, теоретичні дискусії та сучасні методологічні дослідження, і таким чином стати ефективним науковим органом у всьому світі. Засновник – консерваторія Трабзонського університету (Туреччина). Мова журналу – англійська. Плата за подання та публікацію статей з авторів не стягується. Індексується Scopus, Rilm та ін. http://musicologistjournal.com/


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.