2023, Organised Sound, Volume 28, Issue 1

Volume 28, Issue 1 (2023) : Organised Sound
https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound/issue/D7EE557CD9DD15B37FA6AB366329B629

Organised Sound – міжнародний науковий журнал, який зосереджується на методах та проблемах, які пов’язані з використанням сучасних технологій у музиці, на питаннях впливу технологій на музику в різних жанрах. Це унікальний форум для всіх, хто цікавиться дослідженнями електроакустичної музики, її створенням та суміжними темами: для музикознавців, композиторів, виконавців, інженерів. Журнал був заснований у 1996 році. Видавець – Cambridge University Press (Велика Британія). Періодичність – 3 випуски на рік. Деякі статті у відкритому доступі. Індексується, зокрема, Scopus та WoS.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.