Віртуальна виставка до 80-річчя від дня народження Богодара Которовича

3-го липня 2021 року мало б виповнитися 80 років Богодару Которовичу – одному з найвидатніших скрипалів сучасності, народному артисту України, лауреату Державної премії імені Тараса Шевченка, члену-кореспонденту Академії мистецтв України, професору, завідувачу кафедри скрипки Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Богодар Антонович створив власну виконавську школу. Серед його учнів – В. Астраханцев, П. Бондас, А. Коміссарова, М. Которович, Т. Печений, Б. Півненко, О. Рівняк, О. Семчук, С. Семчук, К. Стеценко, Д. Ткаченко, К. Шарапов, Т. Яропуд.

Література про Богодара Которовича

Спенціс О. Педагогічні принципи Б. КоторовичаСпренціс, Олександр Вадимович.
      Педагогічні принципи Б. А. Которовича [Текст] : [монографія] / О. В. Спренціс ; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – К. : КІМ, 2012. – 130 с. : ноти, портрет.
Шифр: 78.071.2(477)Которович Авторський знак: С74


Бентя Ю. Не йшов уторованими шляхами (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Б. А. Которовича) / Ю. Бентя // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – 2009. – Вип. 2. – С. 380-381. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2009_2_80.

Бентя Ю. Украинский Паганини / Юлия Бентя // День. – 2012. – 12 января. – URL: https://day.kyiv.ua/ru/article/kultura/ukrainskiy-paganini.

Береза Р. Правдиво недосяжний [Текст] / Р. Береза // Україна молода. – 2019. – № 72 (5529). – С. 13. – URL: https://umoloda.kyiv.ua/number/3476/164/134829/.

Богодар Которович [Текст] // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2009. – № 3 (4). – С. 142. – (Світлій пам’яті колег).

Богодар Которович: «Скрипач не может работать «в стол» // Дзеркало тижня. – 1999. – 9 липня. – URL: https://zn.ua/ART/bogodar_kotorovich_skripach_ne_mozhet_rabotat_v_stol.html.

Волощук Ю. І. Методико-педагогічні засади скрипаля Богодара Которовича / Волощук Юрій Іванович // Eurasian scientific congress : abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 19-21 April 2020. – Barcelona, 2020. – URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/EURASIAN-SCIENTIFIC-CONGRESS_22-24.03.2020.pdf#page=298.

Голинська О. Династія Которовичів / Ольга Голинська // День. – 2016. – 2 грудня. – URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/dynastiya-kotorovychiv.

Заранський В. Грає Богодар Которович / В. Заранський // Музика. – 1987. – № 5. – С. 23.

Землянська Ю. Богодар Которович – спадкоємець традицій Юрія Янкелевича [Текст] / Ю. Землянська // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2013. — Випуск 86 : До 100-річчя Київської консерваторії: історія в особистостях. — С. 116-127.

Олійник Л. Вервиці до Містичної троянди / Леся Олійник // День. – 2016. – 4 листопада. – URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vervyci-do-mistychnoyi-troyandy.

Павлий Г. Богодар Которович // Советская музыка. – 1987. – № 5. – С. 85-88. – URL: https://mus.academy/articles/bogodar-kotorovich

Рудяченко О. Богодар Которович. Перша скрипка України / Олександр Рудяченко. – URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3272892-bogodar-kotorovic-persa-skripka-ukraini.html

Семененко Н. «Моменти істини» Богодара Которовича / Наталія Семененко // День. – 2013. – 24 січня. – URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/momenti-istini-bogodara-kotorovicha.

Сидоренко О. Ю. Індивідуальний виконавський стиль в системі ансамблевого музикування (на прикладі камерної скрипкової сонати) [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Сидоренко Ольга Юріївна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2018. – 17 с. – URL: http://num.kharkiv.ua/share/pdf/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%AE.pdf

Слюняєв О. І. Богодар Антонович Которович: характеристика творчої особистості митця / О. І. Слюняєв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2012. – № 36. – С. 377-380. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_36_92.

Спренціс О. В класі Богодара Которовича : про роль особистості в становленні української скрипкової школи / О. Спренціс // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. — 2002. — Випуск 22 : Музичне виконавство, Кн. 8. — С. 206-218.

Спренціс О. В класі Богодара Которовича : замітки та спостереження / О. Спренціс // Дослідження. Досвід. Спогади : збірник наукових і науково-методичних праць професорсько-викладацького колективу школи та Академії / Міністерство культури і мистецтв України, Київська середня спеціальна музична школа ім. М. В. Лисенка, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2002. – Випуск 3. – С. 120-125.

Ушков В. Бесіди з Б. Которовичем [Текст] / В. Ушков // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. — 2002. — Випуск 22 : Музичне виконавство, Кн. 8. — С.219-234.


Которович Богодар Антонович // Вікіпедія. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.

Которович Богодар Антонович // Енциклопедія історії України. -URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kotorovich_B.

Которович Богодар Антонович // Енциклопедія Сучасної України. -URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=368.

Видання, що містять твори, які виконував Богодар Которович

Бах, Йоганн Себастьян (1685-1750)
      Сонаты и партиты : для скрипки соло [Ноти] / И. С. Бах ; редакция [и предисловие] К. Г. Мостраса. — Москва : Музыка, 2005. — 64 с. — Номер дошки: 02522.
Шифр: Щ955.4-0-041(3)я44     Авторський знак: Б30

Бетховен, Людвіг ван (1770-1827‏)
      Соната № 5 : ор. 24 : для скрипки и фортепиано [Ноти] / Л. Бетховен. — Киев : Gulidoff, 2007. — 36 с. + 1 партія скрипки (8 с.). — Присвята: Графу Морицу фон Фризу.
Шифр: Щ955.4-42-041(3)     Авторський знак: Б54

Бетховен, Людвіг ван (1770-1827‏)
      Romanzen für Violine und Orcheste [Ноти] / L. Beethoven ; ausgabe für Violine und Klavier von Ferdinand David ; violinstimme bezeichnet von Walther Davisson. — Leipzig : VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1988. — 13 c. + 1 партія скрипки (5 с.).
Шифр: Щ955.4-042(3)Фпя44     Авторський знак: Б54

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000)
      Камерна симфонія № 2 : для скрипки з оркестром [Ноти] / В. Губаренко. — Клавір. — Київ : Музична Україна, 1986. — 43 с. + партія скрипки (12 с.). — (Інструментальні концерти).
Шифр: Щ955.4-042(2Ук)Фп     Авторський знак: Г93

Мендельсон-Бартольді, Фелікс (1809-1847)
      Концерт [Ноти] : для скрипки с оркестром : соч. 64 / Ф. Мендельсон. — Клавир. — Москва : Музыка, 1990. — 48 с. + 1 п. (15 с.).
Шифр: Щ955.4(3)Фп     Авторський знак: М50

Скорик, Мирослав Михайлович (1938-2020)
      Твори [Ноти] : для скрипки і фортепіано / Мирослав Скорик. — Київ : Музична Україна, 2012. — 106 с. + 1 партія (32 с.).
Шифр: Щ955.4(4Укр)я44     Авторський знак: С44

Фалья, Мануель де (1876-1946)
      Испанская народная сюита [Ноти] : обработка для скрипки (или виолончели) и фортепиано / М. де Фалья ; обработка для скрипки и фортепиано П. Коханского. — Москва : Музгиз, 1955. — 36с. + 2 партії.
Шифр: Щ955.4-42-095-043(3)     Авторський знак: Ф19

Хачатурян, Арам Ілліч (1903-1978)
      Концерт : для скрипки с оркестром [Ноти] / А. Хачатурян ; переложение для скрипки и фортепиано автора. — Москва : Советский композитор, 1970. — 76 с. + 1 партія скрипки (36 с.). — Присвята: Д. Ойстраху.
Шифр: Щ955.4-042(2)Фп     Авторський знак: Х29