Danse macabre. Poeme Symphonique / C. Saint-Saëns

Danse macabre. Poeme Symphonique / C. Saint-Saëns

Danse macabre. Poeme Symphonique [Ноти] / C. Saint-Saëns. — Кіевъ : Г. И. Іиндржишекъ. — 13 c. — (Репертуар пианиста. Собрание пьес, изданныхъ подъ редакциею В. А. Шопника). — Номер дошки Г. 436 І.

Шифр: Щ954.2(3)     Авторський знак: С31


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.