Репозитарій: Дисертації

Останні додані

Гуй Цзюньцзе
«Європейська хорова музика у виконанні сучасних шанхайських колективів: інтерпретаційні аспекти»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 17.05.2022

Ареф’єва Єлізавета Юріївна
«Поетика Ігоря Стравінського як теорія композиційного синтезу: культурологічний аналіз»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 16.11.2021

Бурган Ірина Олександрівна
«Комунікативні та діалогічні особливості концерту для двох фортепіано з оркестром: теоретико-культурологічні аспекти»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 09.09.2021

Пєшкова Вероніка Андріївна
«Мадригал у творчості Клаудіо Монтеверді: авторське прочитання поетичного тексту»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 01.09.2021

Бойко Павло Андрійович
«Кларнет в оркестровому мисленні Дмитра Шостаковича»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 14.05.2021

Че Чао
«Музично-виконавський стиль Лан Лана: специфіка, етапи формування»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 12.05.2021

Ідрісова Севіндж Акіфівна
«Звуковий ландшафт Парижа 1840-50-х років: мапа культурних практик М. Глінки у просторі міста»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 11.05.2021

Решетілов Богдан Юрійович
«Концерт для фортепіано зі струнним оркестром у ХХ столітті: генезис, еволюція, специфіка трактовки камерності»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 11.05.2021

Якубов Темур Азимович
«Сергій Борткевич та його скрипкова творчість: джерелознавчий і жанрово-стильовий аспекти»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 07.05.2021

Волик Олексій Олексійович
«Поетика Етюдів Фридерика Шопена: музикознавча та виконавська інтерпретації»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 19.04.2021