Репозитарій: Дисертації

! Нова адреса репозитаріюhttp://e-archive.knmau.com.ua/

Останні додані

Дашак Євген Леонідович
«Фортепіанна творчість Йозефа Маркса: специфіка перетворення традицій»
дисертація подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 03.09.2023

Турчина Марія Олександрівна
«Архетип трікстера та його інтерпретація в українській музичній культурі кінця XX ст. – початку XXI ст
дисертація подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 29.03.2023

Кірдеєва Майя Олексіївна
«Інтерпретація картин А. Бекліна як відкритих творів у музичній культурі кінця ХІХ початку – ХХ століття»
дисертація подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 29.03.2023

Антіпіна Інна Олександрівна
«Музично-хорова освіта Сіверського краю в контексті української мистецької традиції кінця ХХ – початку ХХІ століття»
дисертація подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 29.03.2023

Лю Ле
«Оперна творчість китайських композиторів-емігрантів в аспекті взаємодії східних та західних традицій»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 03.01.2023

Полєтаєва Олена Володимирівна
«Ганна Гаврилець: жанрово-стильові аспекти творчості»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 03.01.2023

Любимова Анастасія Яківна
«Традиційна пісенна культура пізнього формування в ареалі дніпровських порогів: специфіка жанрової системи»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 03.01.2023

Дробиш Анна Андріївна
«Леонід Лісовський: джерелознавчий і жанровостильовий аспекти творчості»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 29.12.2022

Гайдук Марина Іванівна
«Англійська оркестрова музика доби модернізму: від змісту до жанру»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
02 – Культура і мистецтво
Додано: 21.11.2022

Ян Цзюнь
«Симфонічна музика у соціокультурному просторі Китаю останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст.»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 21.11.2022

Кан Їнчжен
«Симфонічне оркестрове виконавство Китаю ХІХ – початку ХХІ століть в контексті вестернізації та інтеграційних процесів у музичній культурі»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 21.11.2022

Мироненко-Міхейшина Ольга Юріївна
«Часова організація у творах Вітольда Лютославського шістдесятих — дев’яностих років XX століття: інноваційні рішення та їх теоретичне осмислення»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
02 – Культура і мистецтво
Додано: 21.11.2022

Вердіян Маріам Сергіївна
«Симфонії Авета Тертеряна: композиційно-драматургічні аспекти»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
02 – Культура і мистецтво
Додано: 21.11.2022

Шаріна Анастасія Вікторівна
«Розширені» фортепіанні техніки: визначення, типологія, практична реалізація (на прикладі сольних творів сучасних українських авторів)»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
02 – Культура і мистецтво
Додано: 21.11.2022

Ляо Моя
Фортепіанний конкурс як феномен музичної культури Китаю
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 10.11.2022

Рудика Оксана Анатоліївна
«Французьке флейтове мистецтво кінця XVIII – початку XIX століття в контексті формування системи професійної музичної освіти»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
02 – Культура і мистецтво
Додано: 30.09.2022

Гуй Цзюньцзе
«Європейська хорова музика у виконанні сучасних шанхайських колективів: інтерпретаційні аспекти»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 17.05.2022

Ареф’єва Єлізавета Юріївна
«Поетика Ігоря Стравінського як теорія композиційного синтезу: культурологічний аналіз»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 16.11.2021

Бурган Ірина Олександрівна
«Комунікативні та діалогічні особливості концерту для двох фортепіано з оркестром: теоретико-культурологічні аспекти»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 09.09.2021

Пєшкова Вероніка Андріївна
«Мадригал у творчості Клаудіо Монтеверді: авторське прочитання поетичного тексту»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 01.09.2021

Бойко Павло Андрійович
«Кларнет в оркестровому мисленні Дмитра Шостаковича»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 14.05.2021

Че Чао
«Музично-виконавський стиль Лан Лана: специфіка, етапи формування»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 12.05.2021

Ідрісова Севіндж Акіфівна
«Звуковий ландшафт Парижа 1840-50-х років: мапа культурних практик М. Глінки у просторі міста»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 034 – Культурологія
Додано: 11.05.2021

Решетілов Богдан Юрійович
«Концерт для фортепіано зі струнним оркестром у ХХ столітті: генезис, еволюція, специфіка трактовки камерності»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 11.05.2021

Якубов Темур Азимович
«Сергій Борткевич та його скрипкова творчість: джерелознавчий і жанрово-стильовий аспекти»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 07.05.2021

Волик Олексій Олексійович
«Поетика Етюдів Фридерика Шопена: музикознавча та виконавська інтерпретації»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво
Додано: 19.04.2021